خانه پیانو در چین نه دانشگاه هنر در ژاپن!

 چند وقتی است که عکسی که نشان دهنده ی تفاوت دانشکده هنر ایران و ژاپن است در فیسبوک دست بدست منتشر می شود  که البته این عکس یک دروغ اینترنتی بیشتر نیست!   نمونه فیسبوکی      طبق معمول این تصاویر افسوس و نفرینش برای ما و آفرین و دست مریزادش برای ژاپنی ها ست . […]