درباره ما

ما که هستیم؟ ستاد مبارزه با چرندیات یک پیج فیس بوکی است که با شایعات، کلاهبرداری های اینترنتی، شبه علم، خرافات، عرفانهای بازاری و نژادپرستی مبارزه می کند.
  •  ما ایرانی هستیم. وطنمان را دوست داریم.
  • ما به هیچ نهاد، موسسه، سیستم یا دستگاهی وابسته نیستیم.
  • ما تلاش می کنیم بی طرف باشیم و نظرات، عقاید و اعتقادات شخصی مان را در بررسی مطالب دخالت ندهیم.
  • ما با نژاد پرستی مخالفیم و فرقی نمی کند این آریاگرایی افراطی باشد یا پان ترکیسم.
  • ما مظلومیت یا مشکلات یا بدبختی کسی را دلیل موجهی برای دروغ گفتن درباره اش نمی دانیم.به نظر ما غلو کردن درباره این مسائل کمکی به مظلومین یا مصدومین نمی کند.
  • ما ستاد مبارزه با چرندیات هستیم